Regeringens nuvarande hållning inom LSS är ett välfärdssvek

Vi behöver göra mer för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva med självbestämmande i sitt eget liv, skriver tre kristdemokrater.

ANNONS

Regeringens nuvarande hållning inom LSS är ett välfärdssvek, vi behöver göra mer för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva med självbestämmande i sitt eget liv.

LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning. Det är i dag mycket svårt att få beviljad assistansersättning första gången en person ansöker och många har blivit av med sin assistans eller fått kraftig nedskärning av antalet timmar. Konsekvensen av borttagen assistans kan vara förödande för den enskilde och påverkar samhällsekonomin negativt. Vi fortsätter sätta press på regeringen för att se till att alla som behöver assistans ska få det, i den omfattning de behöver för att kunna leva sitt liv fullt utifrån sina förutsättningar.

ANNONS

Intentionen med LSS är att kunna leva ett liv som andra. Men regeringens politik har stramat åt rätten till personlig assistans så mycket att många inte kan leva ett liv som alla andra. Det har slagit hårt mot den enskilde. De grundläggande behoven styckas upp i små, små delar vilket bidragit till att tusentals personer har förlorat sin rätt till assistans i dag, jämfört med 2016. Vi anser att samtliga grundläggande behov ska anses vara av integritetsnära karaktär i sin helhet (det vill säga hela påklädningen, toalettbesöket och så vidare). Kristdemokraternas förslag angående detta röstades ned i riksdagen förra året av januaripartierna. Vi har i riksdagen (våren 2022) fått igenom att huvudmannaskapsutredningen också ska utarbeta förslag som gör att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Alla, även personer med funktionsnedsättning och deras familjer, ska kunna lita på Sverige. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Vad gäller Kungsbacka så finns det en förbättringspotential, men också en vilja att göra rätt. Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, ibland brister information mellan dem det gäller och beslutsfattare. Ibland kan de som berörs uppleva att de inte blir hörda på. Det behövs en förnyad bild av situationen i nuläget, som grund för att ta ett omtag för en förnyad funktionshinderpolitik.

ANNONS

Larry Söder (KD), riksdagsledamot

My Clingston (KD), region- och kommunfullmäktigekandidat

Fredrik Kollberg (KD), kommunfullmäktigekandidat

LÄS MER:Så vill riksdagspartiernas toppnamn förändra Halland

LÄS MER:Kungsbacka går emot ansökan om jättelik vindkraftspark: ”Vill inte chansa”

LÄS MER:För en jämlik och nära vård

ANNONS