För en jämlik och nära vård

Vi anser att sjukvården måste bli jämlik oavsett vilket postnummer du har, skriver My Clingston och Johnny Rosenberg Bodmar, Kristdemokraterna.

ANNONS

Sjukvården är idag ojämlikt fördelad. Det skiljer månader i när du får operationstid beroende på vilket postnummer du har. Vilka hjälpmedel du får förskrivet eller vilken medicin du får skiljer sig om du bor på ena eller andra sidan regiongränsen - så kan vi inte ha det! Om du som hallänning blir sjuk när du besöker en god vän i Stockholm kan inte läkaren se din journal - så kan vi inte ha det!

Vi kristdemokrater går till val på ett statligt ansvar för sjukvården; där en nationell vårdförmedling inrättas så vi kan använda hela Sveriges vårdkapacitet. Ingen ska få vänta olagligt länge i vårdköer. Här får vi ofta frågan, kommer det bli bättre om det styrs från Stockholm? Vi anser att sjukvården måste bli jämlik oavsett vilket postnummer du har. Hälso- och sjukvården bör därför styras av professionen genom professionella styrelser i vardera sex befintliga sjukvårdsområden.

ANNONS

Innan vi kommit dit måste vi se till att Hallands sjukvård utvecklas och inte avvecklas. Du ska kunna lita på att ambulansen kommer när du behöver den oavsett om du bor i Kungsbacka eller Hylte. Vi anser att det skall finnas äldremottagningar i alla våra kommuner. Förstärk läkarmedverkan och samarbete mellan kommun och region för att undvika sjukhusinläggning.

Vill du ha en sjukvård som sätter människan framför systemet ska du rösta på Kristdemokraterna.

My Clingston, regionkandidat Kungsbacka (KD)

Johnny Rosenberg Bodmar, regionkandidat Halmstad (KD)

LÄS MER:Framtidens vård som valfråga: ”Förändringarna kommer bli större än vad vi nu anar”

LÄS MER:Så vill riksdagspartiernas toppnamn förändra Halland

LÄS MER:Kungsbacka går emot ansökan om jättelik vindkraftspark: ”Vill inte chansa”

ANNONS