Johan Tolinsson (S) är andre vice ordförande i för- och grundskolenämnden.
Johan Tolinsson (S) är andre vice ordförande i för- och grundskolenämnden. Bild: Tobias Sandblom

Rätt förutsättningar för barn och elever att lyckas i framtiden

Socialdemokraterna Kungsbacka delar fackförbundet Sveriges lärare oro beträffande deras insändare i tidningen Kungsbacka-Posten 7 september.

ANNONS
|

Lärare i skola och förskola känner en stor glädje att komma tillbaka till sina arbetsplatser för att möta gamla och nya barn och elever. Samtidigt gnager en oro hos många. Hur stora nedskärningar har gjorts på min skola? Hur många elevassistenter har fått gå? Hur många fler elever kommer jag få i varje klass eller i barngruppen? Hur många fler timmar förväntas jag undervisa? Finns det pengar för att köpa in läromedel till eleverna? Får elever det stöd de behöver?

Den 15 juni i år behandlades ärendet ”Handlingsplan Förskola & Grundskola” för budget i balans 2023.

Den moderatstyrda alliansen med stöd av SD beslutade att varje pedagogisk enhet med underskott i maj och september skall återkomma med åtgärder för att få budget i balans.

ANNONS

Åtgärder som skall ses över är:

Justeringar i skolors och förskolors inre organisation utifrån tjänsteplanering samt antal barn och elever.

Minimering av vikarie- och visstidsanställningar.

Förvaltning tillämpar restriktivitet gällande kompetensutveckling, för att nämna något.

Socialdemokraterna yrkande avslag enligt ovan. Socialdemokraterna yrkande på att förvaltningen får till uppdrag se över besparingarna i första hand på central förvaltningsnivå och att besparingarna skall inte genomföras på pedagogiska områden längst ut i linjen. Detta med stöd av skollagen.

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Detta avslog den moderatstyrda alliansen och SD.

Johan Tolinsson (S)

2:e vice ordf Nämnden Förskola & Grundskola Kungsbacka

ANNONS