Hur kommer dessa nedskärningar påverka elever och lärare, frågar sig insändarskribenterna.
Hur kommer dessa nedskärningar påverka elever och lärare, frågar sig insändarskribenterna. Bild: Stig Hedstrom

Satsningar på skolan efterlyses

Vi är i uppstarten av ett nytt läsår och lärare i skola och förskola känner en stor glädje att komma tillbaka till sina arbetsplatser för att möta gamla och nya barn och elever.

ANNONS

Samtidigt finns en oro hos många som arbetar i skolan. Hur kommer dessa nedskärningar påverka elever och lärare kort- och långsiktigt?

I Sveriges Lärares nya rapport ”Döden för svenska skolan”, uppger 94 % av lärarna att de känner oro för vad nedskärningarna i skolor och förskolor kommer leda till. Sex av tio lärare svarar att det antingen har skett nedskärningar under 2023, eller att det kommer att ske under nästa år. Så gott som varenda lärare uppger att nedskärningarna leder till ökad stress och ökad arbetsbelastning.

Kungsbacka kommun är inte förskonad från det bistra ekonomiska läget. I dagsläget flaggas för ekonomiska underskott både på för- och grundskoleförvaltningen, samt gymnasiet. Sveriges Lärare i Kungsbacka kräver därför att:

• Förskolor och skolor kompenseras för de faktiska kostnadsökningarna. Mer pengar behövs nu!

• Skollagen efterföljs. Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

• Attrahera lärare med god arbetsmiljö.

Ansvariga politiker, både på lokal och nationell nivå måste tänka om. Visa lärare tillit och satsa på skolan i stället för att skära ner. Ni har Sveriges framtid i era händer.

Frida Hagelin och Ronnie Ripgården

Ordföranden Sveriges Lärare Kungsbacka

ANNONS