Rådet till S: Lägg bättre förslag

Jag är lite fascinerad av att Socialdemokraterna då och då återkommer till att deras förslag inte går igenom. Senast Maj-Britt Rane-Andersson i Kungsbacka-Posten.

ANNONS
|

Socialdemokraterna fick 19,38% i valet 2022. Alliansen (M+C+L+KD) har egen majoritet. Vad får Socialdemokraterna att tro att Alliansen ska driva socialdemokratisk politik?

Vi driver den politik som har gjort Kungsbacka till Sveriges tredje mest robusta kommun, utnämnd till årets superkommun men framför allt har en stabilt ekonomi.

När Socialdemokraterna önskat spendera tillfälliga pengar på fasta kostnader har Alliansen hållit emot. Nu får anställda och invånare belöningen.

I kommuner runt om oss, speciellt i S-ledda kommuner, höjs skatterna och det görs stora nedskärningar, inte minst på skolan. Något Kungsbackas invånare slipper.

Den S-ledning som kom till för ett år sedan tycker tydligen kvantitet på förslag är bättre än kvalitet. De flesta förslag har prövats i andra kommuner, ofta med negativt resultat.

ANNONS

Till exempel sex timmars arbetsdag har prövats i många kommuner i projektform. Med ungefär samma resultat. Samtliga kommuner har valt att inte gå vidare då man skulle behöva rekrytera massor av personal som inte finns och finansiera med pengar man inte har.

Mitt råd är till Socialdemokraterna: Lägg bättre förslag. Kopiera inte förslag från andra kommuner som redan prövats. Bli lite mer konkreta, det är inte alltid lätt att förstå vad ni menar, men framför allt föreslå finansiering.

Förslag man inte vet hur de ska finansieras, kommer aldrig gå igenom.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Nämnden för Individ &Familjeomsorg

ANNONS