Är det konstigt att man längtar bort nån gång?

Är det konstigt att man längtar bort nån gång? Som förtroendevald i många i Kungsbacka Kommun kan man ju ställa frågan, tycker jag.

ANNONS
|

Kanske inte att som Lena Andersson i sångtexten menar sten och betong. Men. Jag är mycket beklämd och förvånad hur majoriteten med M, C, L och KD behandlar socialdemokraternas förslag i kommunfullmäktige och nämnder och styrelser och att C och L aldrig har någon egen åsikt, bara M!

Särskilt under det sista året!

Vi har lagt så många förslag som gynnar Kungsbackas invånare och personalen ute i våra verksamheter i första hand de sociala frågorna.

Exempel: Förbättra arbetsmiljön, bygga olika boendeformer, utveckla intraprenader, förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten och bemanna boendena efter den enskildes behov.

Vi har lagt motioner om sex timmars arbetsdag, medarbetarundersökning för Vård och Omsorg samt Individ och Familjeomsorg för att se över arbetsmiljön samt att ge rätt till fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen.

ANNONS

Vad händer med ALLA våra för slag? AVSLAG! Vet personalen om detta att det är vi som lägger dessa förslag? Nu vet ni!

Inte nog med det , innan förslagen kommer till kommunfullmäktige händer det att förslagen sågas i de lokala tidningarna!

Reglerna är att motionen kommer till kommunfullmäktige som sedan lämnar den till kommunstyrelsen som i sin tur överlämnar den till de styrelser och nämnder som är berörda.

Är det nya regler som gäller i Kungsbacka kommun numera, måste jag säga att det var bättre förr!

Skärpning uppmanas i fortsättningen och det är inte konstigt att jag längtar bort någon gång.

Maj-Britt Rane Andersson (S)

Kommunfullmäktige ledamot

Individ och Familjeomsorgen 2:e vice ordförande

ANNONS