Plötsligt händer det – mobilförbud i skolorna

Plötsligt händer det!
Mobilförbud i skolorna – Sverigedemokraterna och Alliansen eniga.

ANNONS
|

Vi Sverigedemokrater välkomnar förslag att förbjuda mobiltelefoner och smartklockor under skoltid. Detta är ett beslut som vi har kämpat för under lång tid, och det är nu äntligen på väg att bli verklighet.

Ni har lyssnat på oss och vårt perspektiv och reagerat med att agera på ett sätt som vi vet kommer att gynna våra elever och deras studiero.

Flera skolor har redan infört ett förbud, och resultaten har varit övervägande positiva.

Vill hänvisa till artikeln i Kungsbackaposten ”Låt oss följa det goda exemplet i Frillesås” publicerad 2023-05-15

Behöver elever ringa hem eller bli kontaktade så kan man ringa exempelvis via skolans expedition. Inget konstigt med det.

ANNONS

Att lägga ansvaret på eleverna själva att hantera mobiler har inte fungerat.

I onsdagens budgetförhandling i nämnden För- och grundskola, reserverade sig Sverigedemokraterna till förmån för eget förslag.

De prioriterade fokusområden för 2024 är:

1. Resursskola för elever med särskilda behov:

• Inför fler speciallärare och särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

• Skapa möjligheter för rektorer att etablera särskilda undervisningsgrupper och jourklasser för elever som behöver individuell anpassning.

• Följ skollagen som betonar att stökiga elevers behov inte får gå före de skötsamma elevernas.

2. Policy för Mobil och smart-klockor:

• Implementera en policy som förbjuder användning av mobiltelefoner och smart-klockor under skoltid. Detta för att minska stress och förbättra koncentrationen på undervisningen, den sociala interaktionen, samt för att motverka mobbning och kränkande beteenden.

3. Balanserad digitalisering i utbildningen:

• Betona vikten av traditionell inlärning genom böcker, pennor och papper. Säkerställ tillgång till tryckta läroböcker.

• Inför en riktlinje om att tilldela egna datorer eller surfplattor för elever tidigast från årskurs fem.

• Uppmuntra lärare och skolor att använda digitala resurser när de tydligt bidrar till en förbättrad inlärningsupplevelse.

4. Minska dokumentationsbördan för lärare:

• Utvärdera och revidera arbetssätt och dokumentationskrav för att identifiera effektivare arbetsmetoder och fördelning av arbetsuppgifter för lärare.

ANNONS

• Skapa riktlinjer för att frigöra mer av lärarnas tid för undervisning och eleverna.

5. Bekämpa hedersförtryck i för och grundskola:

• Implementera ett systematiskt arbete för att förhindra och upptäcka hedersförtryck skolorna. Definiera tydliga mål och etablera mätmetoder för att övervaka och rapportera om eventuell utbredning.

• Proaktivt arbete och vidta åtgärder i tid för att hantera och förebygga förekomsten av hedersförtryck.

En ordentlig skola med ordning och reda helt enkelt.

Susanne Andersson (SD) Ledamot​

Anna-Karin Granberg (SD) Ledamot​

Nämnden För- och grundskola

ANNONS