Anna-Karin Granberg (SD), ledamot i nämnden För- och Grundskola.
Anna-Karin Granberg (SD), ledamot i nämnden För- och Grundskola. Bild: Kungsbacka kommun

Låt oss följa det goda exemplet i Frillesås

Låt oss följa det goda exemplet i Frillesås, med en mobilfri skola.

ANNONS
|

Var nyligen på besök på Frillesåsskolan. Där möttes vi upp av två mycket nöjda rektorer som glatt inledde sin presentation med att berätta, att Frillesåsskolan numera är en mobilfri skola. Det är inte längre tillåtet med varken mobil eller smartwatch under skoltid. Eleverna lämnar in sina mobiler vid skolstart, men många väljer också att inte ta med den alls. De underströk båda att ALLA är nöjda med beslutet. Skolledningen, lärarna och eleverna är eniga om att mobilförbudet har flera positiva effekter på såväl skolmiljön, trivseln och inlärningen.

Först kan nämnas mobilförbudets positiva inverkan på elevernas koncentration. När mobiltelefoner inte längre stör undervisningen kan eleverna istället fokusera på lärandet och ta till sig kunskapen bättre. Detta leder till bättre inlärning och förhoppningsvis till att fler elever når kunskapsmålen och högre betyg. Tveklöst kan andra digitala verktyg också distrahera, vilket kan diskuteras, men när mobilen är borta så minskar detta betydligt.

ANNONS

En annan fördel med mobilförbudet är att eleverna är mer fysiskt aktiva. När de inte längre använder sina mobiltelefoner kan de istället röra på sig och vara mer aktiva under raster och andra pauser. Det jag själv bevittnade var full aktivitet på skolgården, musik spelades och flera tränade på dans, än fler spelade fotboll, inomhus spelades det pingis och därutöver rådde en febril aktivitet. Detta är något som lärarna på Frillesåsskolan uppmärksammar och tycker är positivt för elevernas hälsa och välbefinnande.

Ytterligare en av de positiva effekterna är ökad social träning. När eleverna inte längre är upptagna med sina mobiltelefoner kan de istället prata med varandra, möta blicken, träna på sin sociala interaktion och färdigheter. I bamba sitter barnen numera och samtalar med varandra under måltiden istället för att sitta och pilla med sina mobiler. Skolledningen på Frillesåsskolan ser detta som en viktig faktor för elevernas utveckling.

Slutligen bidrar ett mobilförbud till ökad trygghet för eleverna. Genom att begränsa mobilanvändningen på skolan minskar risken för mobbning och spridning av kränkande material. Det är mycket som händer på sociala medier, och många upplever detta som en ständig stress. Att ta bort denna möjlighet till oro under skoltid är det minsta vi vuxna kan göra för att öka barnens välbefinnande. Eleverna ska känna sig trygga och säkra i skolan, för det är så viktigt för deras välmående och inlärning.

ANNONS

Detta borde inte vara överraskande resultat, men det är det. Det råder en försiktighet att Inom skolan införa ett helt förbud för mobiler och smartwatch. Många skolor har dock mobilförbud under lektionstid men det räcker inte om man vill uppnå nämnda resultat.

Regeln är att inom skolan utgå från vetenskap eller beprövad erfarenhet, och detta exempel torde väl kunna stämma in på det sistnämnda. Låt oss helt enkelt följa Frillesåsskolans, att under skoltid införa förbud mot mobil och smartwatch i våra grundskolor, allt för våra barns bästa!

Anna-Karin Granberg (SD)

Ledamot i nämnden För- och Grundskola

LÄS MER:Nakenbilder på barn sprids i Kungsbacka kommun – av jämnåriga

ANNONS