Om inte om fanns skulle biodrivmedel vara smart

Om inte om fanns skulle biodrivmedel vara smart.

ANNONS
|

Om inte om fanns skulle livet vara enklare, Christofer Bergenblock (C).

Om vi inte importerade ca 85 % av biobränslet kunde vi kanske få minskade utsläpp i Sverige.

Om inte skogen behövde 60-80 år för att återbildas skulle vi slippa en koldioxidskuld till 2050.

Om vi bara kunde använda restprodukter från skogen, och slapp ta hänsyn till biologisk mångfald om man rensar hyggen, och inte använde stamträ som nu som tillsats vore det enklare.

Om inte skogsråvara vore en liten andel av totala mängden biodrivmedel skulle vi inte behöva tänka på etisk/moraliska frågor när grödor som kan användas till mat utnyttjas eller djuruppfödning som del av drivmedelsförsörjning.

ANNONS

Om vi stimulerar svensk produktion från skogsråvara får vi inte mindre koldioxidutsläpp till 2050 när större delen av fordonsflottan ska vara utbytt, bara mer nedhuggen skog, föryngringsrutor, ingrepp på biologisk mångfald och naturvärden.

Som du så riktigt noterat är det ingen skillnad på utsläpp av koldioxid om vi förbränner fossilt eller biogent fordonsbränsle. Tänker vi på tiden till 2050 när vi ska vara koldioxidneutrala i ett försök att minimera global uppvärmning så går vi back vare sig man använder skogsråvara eller fossil råvara.

Vi är helt överens, Bergenblock, att vi behöver gå över till eldrivna fordon. Det är produktion av fossilfri el och utbyggnad av infrastruktur tillsammans med utveckling av fordon som vanliga människor har råd med som krävs. Inte att byta typ av bränsle som inte minskar utsläppen under den tidsram tills fordonsflottan är utbytt 2050. Det blir bara rejält dyrare.

Livet är komplicerat. Men våra skogsägares framtid är inte att producera fordonsbränsle under en övergångstid. Vi är helt överens om att vi behöver hållbara produkter, värdefulla kolsänkor, biologisk mångfald och trevliga naturupplevelser.

Det är klimatsmart, värnar plånbok och samvete och skövlar inte skogen till ingen nytta.

Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i Fysik, KD Kungsbacka

LÄS MER:Mer biodrivmedel är klimatsmart politik

ANNONS