Christofer Bergenblock, Centerpartiet.
Christofer Bergenblock, Centerpartiet. Bild: Fredrik Wennerlund

Mer biodrivmedel är klimatsmart politik

Viss är det så att koldioxidmolekylen ser likadan ut varifrån den än kommer, men likväl hamnar Tomas Thorvaldsson i en tankevurpa. Anledningen till detta är att skribenten missar skillnaden mellan fossil och biogen koldioxid.

ANNONS
|

Skillnaden handlar inte om utseendet på molekylen utan om molekylens kretslopp. Fossil koldioxid kommer ifrån förbränning av kol, olja och naturgas, som bildats av naturen under mycket lång tid.

När vi använder bensin eller diesel i en förbränningsmotor släpper vi ut koldioxid ifrån miljontals år gammal biomassa, vilket ökar mängden koldioxid i atmosfären eftersom återbildningsprocessen är en extremt lång process. Även när vi förbränner biobränslen så släpps det ut koldioxid i atmosfären, men tricket är att inte förbränna mer biobränslen än vad som nybildas. Här talar vi om ett kretslopp på 60-80 år för exempelvis svensk gran och i Sverige har vi alltjämt en positiv tillväxt av skog.

ANNONS

De delar av ett träd som används till biobränslen är toppar, grenar, rötter, bark och spån, det vill säga de restprodukter som uppkommer vid avverkning eller förädling. Även om man lämnar kvar trädresterna i skogen så kommer de att släppa ut precis samma mängd koldioxid under förmultningsprocessen som vid förbränning i ett kraftvärmeverk eller i en bilmotor. Det skulle bara ta lite längre tid.

Tomas Thorvaldsson har däremot rätt i att det är en alldeles för liten andel svenska biodrivmedel i systemet idag, men svaret på den utmaningen är ju inte att minska marknaden utan att stimulera den svenska produktionen. Vi har en enorm potential för detta i Sverige och industrin är beredd att göra miljardinvesteringar i nya bioraffinaderier för att öka den inhemska produktionen. Om marknaden får stabila förutsättningar kan vi på sikt bli självförsörjande på biodrivmedel.

Istället för att använda biobränslen tycker Thorvaldsson att vi ska använda klimatsmart el. Det ska vi naturligtvis, men det räcker inte. Om inte Thorvaldsson har tänkt att staten ska förbjuda de 4,5 miljoner fossilbilar som idag rullar på svenska vägar så måste han nog vänja sig vid tanken på att övergången till eldrift kommer att ske succesivt under minst 15 års tid. Under den tiden är det betydligt bättre att fordonen går på svenskproducerade biodrivmedel istället för utländska fossila bränslen.

ANNONS

Biobränslen är en av många viktiga produkter som kommer ifrån den svenska skogen och det svenska skogsbruket är något vi ska värna och vara stolta över. Det är tack vare de tiotusen enskilda skogsägare som finns över hela Halland som vi både får hållbara produkter, värdefulla kolsänkor, biologisk mångfald och trevliga naturupplevelser. Klimatsmart var ordet.

Christofer Bergenblock (C)

Riksdagsledamot, Halland

LÄS MER:Sänkt reduktionsplikt – bra för miljön, plånbok och samvete

ANNONS