Nu måste våldet mot kvinnor och flickor ta slut

Nu eller aldrig måste våldstrenden brytas, det är hög tid att vi alla reagerar och agerar och inte blir likgiltiga, skriver Kungsbacka Zontaklubb.

ANNONS
|

Trots förändringar i lagstiftning och mer resurser till olika myndigheter fortsätter våldet i olika former mot kvinnor och unga flickor – i vårt land och i vår kommun.

Den årliga världsomfattande kampanjen mot detta våld pågår från den 25 november till 10 december. FN, statliga och kommunala myndigheter samt olika organisationer är engagerade i 16-dagarskampanjen och Zonta International deltar under mottot Zonta says NO to violence against women – Zonta säger NEJ till våld mot kvinnor.

LÄS MER:Socialtjänsten i Kungsbacka läcker skyddade personuppgifter

Under pandemin har människors isolering ökat. Det har funnits oro för att våldet i hemmen har ökat och att utsatta personer inte har kunnat eller vågat söka hjälp. Barn har i år, liksom tidigare år, fått uppleva att deras mamma mördats! Bris, Kvinnofridslinjen och andra stödorganisationer rapporterar att antalet kontaktsökande har ökat kraftigt.

ANNONS

Vi i Zonta säger nej till våld mot kvinnor och flickor, nej till barnäktenskap och nej till hedersrelaterat våld. Det är nu dags för politisk handling som ger resultat och vi uppmanar alla i samhället att arbeta aktivt med dessa frågor. Vi väntar med intresse på att få veta vilka åtgärder som kommer att vidtas från politiker och berörda myndigheter.

LÄS MER:Ny undersökning – var fjärde politiker har hotats

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) polisanmäldes i vår kommun 124 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år under 2020. Dessa siffror manar till eftertanke.

Våldet i vårt samhälle eskalerar, dagligen ser vi rubriker om misshandel, skjutningar och mord, medan våld och kränkningar av olika slag mot kvinnor och flickor rapporteras mer sällan i massmedia. Nu eller aldrig måste våldstrenden brytas, det är hög tid att vi alla reagerar och agerar och inte blir likgiltiga! Tillsammans måste vi alla arbeta för att få förändring till stånd.

Medlemmarna i Kungsbacka Zontaklubb

LÄS MER:Kommunerna måste ta ansvar i kampen mot kvinnovåldet

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS