Ny undersökning – var fjärde politiker har hotats

I Brå:s stora trygghetsundersökning bland 8 000 folkvalda i Sverige svarar var fjärde att de utsatts för hot, våld och trakasserier. Värst utsatta är politiker från Miljöpartiet, där var tredje uppger att de oroar sig över den egna säkerheten.
– Jag vill helst inte kommentera detta, om man pratar om det så börjar det, säger Maria Losman, MP:s gruppledare i Kungsbacka.