Socialdemokraternas Ermin Skoric.
Socialdemokraternas Ermin Skoric. Bild: Pressbild

M:s hantering torde vara ett politiskt mardrömsexempel

Moderaternas paradgren i nämnden för Vård och Omsorg tycks vara en cocktailblandning av historierevisionism och att, i möjligaste mån, undvika verkligheten.

ANNONS
|

Moderaternas ordförande i nämnden Vård och Omsorg försöker nu med näbbar och klor navigera sig igenom detta träsk i förhoppning om att folk inte har något minne eller läser. Att påstå att det fanns konkret information om att det skulle göras utvärdering ett visst datum under våren 2023 av den kylda maten, när initiativet från S togs fram och röstades ner i höstas, är ett klassiskt knep för att flytta fokus från det egna ansvaret och den gränslösa passivitet och obegriplighet Moderaterna har visat i frågan trots de många signaler som fanns i media, kontakt med anhöriga mm.

Alla i Kungsbacka måste väl ändå ha läst det klassiska svaret (bland många andra under en kaotisk period) med ”77 sorters glass att välja mellan...”. Moderaternas politiska krishantering av frågan gällande den kylda maten torde vara ett politiskt mardrömsexempel för alla politiska internat i alla partier i Norden, möjligen också resten av Europa. Ingen dålig bedrift men hybris tenderar att skapa den typen av situationer.

ANNONS

Att dessutom påstå att förvaltningen gav besked om att exakt det som vi la initiativärende på, medarbetarenkät av fysisk och psykosocial arbetsmiljö skulle genomföras under hösten 2023 på redovisningsnivå motsvarande enhetsnivå för samtliga medarbetare samtidigt, är så magstarkt att man börjar undra vilken verklighet Moderatarena befinner sig i? Av årsredovisningen som presenterades för nämnden 16/2 framgår det på sid 21 att en översyn ska göras under 2023 av hur man ska arbeta med medarbetarundersökningar, det är inte samma sak.

Det som underlättar för Moderaterna i Kungsbacka är att lokalmedia inte har tid och resurser att granska er och era påståenden/flytta fokus strategier i den omfattning som skulle behöva ske. Men det ska vi, som växande opposition vi är, ta ansvar för. Det lovar vi personalen, våra äldre och anhöriga.

Ermin Skoric

2e vice ordförande i nämnden Vård och Omsorg

LÄS MER:S lägger fram förslag som redan är verklighet

ANNONS