Mer stöd till föreningslivet

Engagemanget och sammanhållningen inom föreningslivet betyder mycket för samhället och för allas barns uppväxt, skriver Hanna Schölander (L).

ANNONS
|

Föreningslivet i Sverige är unikt. Engagerade vuxna och sociala sammanhang för en aktiv fritid är en viktig del för en bra start i livet. Liberalerna vill ha en självständig föreningsrörelse med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av svenskt föreningsliv. Engagemanget och sammanhållningen inom föreningslivet betyder mycket för samhället och för allas barns uppväxt.

Det statliga ekonomiska stödet bör öka. Föreningar bidrar till en fantastisk verksamhet för våra barn och ungdomar. De ger unga möjlighet att växa upp med god hälsa, en meningsfull fritid och goda sociala sammanhang. Särskilda bidrag ska ges unga i socioekonomiska utsatta områden för att de ska kunna delta i idrottsföreningar eller andra fritidsaktiviteter.

ANNONS

Den byråkratiska bördan på föreningarna måste minskas. Offentliga regelverk som skatteregler och bidragsregler måste ta hänsyn till att en ideell förening har en annan administrativ kapacitet än ett kommersiellt företag. Regelverk och kontrollen behöver skärpas så att extremistiska och våldsbejakande rörelser inte får stöd.

Hanna Schölander (L)

Riksdagskandidat Halland

LÄS MER:Framtidens vård som valfråga: ”Förändringarna kommer bli större än vad vi nu anar”

LÄS MER:Vd: Tekniskt omöjligt att återstarta Ringhals 1 och 2

LÄS MER:Så blir framtidens kollektivtrafik: ”Kommer underlätta”

ANNONS