Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Lasse Edwartz

Låt er inte skrämmas av Socialdemokraternas ord

Replik på: ”Största sjukvårdskrisen sedan 90-talet”.

ANNONS
|

Låt er inte skrämmas av Socialdemokraternas ord, Region Halland har Sveriges bästa sjukvård. Kvalitén på vården är hög, patienterna är mer nöjda med vården än genomsnittet i riket och när Uppdrag Granskning slog samman samtliga mätbara kvalitetsindikatorer toppade Halland listan.

Inte heller kring ekonomin talar Socialdemokraterna sanning. Det stämmer förvisso att Halland budgeterade med ett underskott. Men inte för att kompensera för uteblivna statsbidrag, utan för att kunna klara inflationen och den vändande konjunkturen utan att det ska behöva drabba patienterna. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna använder inflationen och konjunkturen som de krig och oroligheter i vår omvärld har skapat för att plocka politiska poäng. Det är inget annat än skrämselpropaganda.

ANNONS

Man ska däremot inte blunda inför de verkliga utmaningar som vi står inför och delar med övriga Sverige. Vi ser en åldrande befolkning där allt fler äldre ska omhändertas av färre i arbetande ålder. Problemet är främst inte ekonomiskt utan handlar om att vi behöver göra en omställning så att vi kan frigöra tid och personella resurser för att kunna erbjuda de som behöver vården mest en oförändrad hög kvalité.

Moderatledda Halland arbetar med digitala besök där de med lättare behov snabbare kan få hjälp och därmed frigöra mer tid för fysiska besök för de svårare sjuka. Att använda den sjukvårdsdata vi har för att identifiera riskgrupper och mer riktat kunna göra förebyggande insatser. Att minska administrationen genom taligenkänning och automatisk diktering av patientjournaler, med mera, med mera.

Socialdemokraternas förslag och motioner handlar ofta om att utan finansiering tillföra mer pengar. Men om det är något som vårdsverige är överens om är det att vi inte kommer klara framtidens utmaningar genom att göra samma sak imorgon som vi redan gör idag. Även om vi gör det till en högre prislapp.

Axel Storckenfeldt (M)

Gruppledare moderata regiongruppen Halland

Christian Johansson (M)

Ledamot regionstyrelsen Halland

ANNONS