Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Stefan Bennhage

Största sjukvårdskrisen sedan 90-talet

Den största sjukvårdskrisen sedan 90-talet har drabbat Sveriges sjukvård.

ANNONS
|

Den SD-styrda regeringen har valt att inte tillföra de statsbidrag som behövs för att hålla ihop sjukvården och nu ser vi resultatet i hela Sverige. 17 av Sveriges 21 regioner behöver skära ner personal.

Hur ser det då ut i Region Halland? Budgeten för 2024 har ett underskott på över 600 miljoner kronor men på grund av en stabil ekonomi då regionen kraftigt fyllde på ladorna under den Socialdemokratiska regeringen, har inga varsel lagts ännu. Dock är det en tillfällig lösning att använda sparade pengar till drift. Inte minst med tanke på de stora renoveringsbehoven vi har i Halland gällande våra sjukhus.

ANNONS

Region Halland har stora problem med kompetensförsörjning. Och detta är inget nytt. Vi Socialdemokrater har under många år lyft problematiken med en tuff arbetsmiljö vilket lett till svårigheten att rekrytera personal. Istället har våra sjukhus tvingats anlita dyr bemanningspersonal, vilket varken gynnar ekonomin eller kvalitén i sjukvården och ställer än högre krav på befintlig personal.

Vi Socialdemokrater har lagt flera olika förslag för att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter samt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta både i form av motioner men även satsningar i vår budget, men har inte fått respons från den ledande moderatstyrda minoriteten i Region Halland.

Då kostnaderna för bemanningspersonal skenat i Region Halland, har bland annat Hallands sjukhus rejält skurit ner på bemanningspersonal. Detta har resulterat i stängda vårdplatser och minskat antal operationer m m, vilket riskerar att få negativ effekt på Hallands kommuner som ansvarar för hemsjukvården samt omsorgen för våra äldre. Detta i ett läge där kommunerna redan ser ett ökat tryck på omsorgen på grund av en allt mer åldrande befolkning.

Hela vårdkedjan, från region till kommun, påverkas av den pågående sjukvårdskrisen. Den SD-styrda regeringen är på god väg att skapa en permanent nedmontering av den svenska välfärden. Framtiden får helt enkelt utvisa vad Ulf Kristerssons löfte är värt, om att ingen personal skall sägas upp inom vården.

ANNONS

Magdalena Sundqvist, Kommunalråd i opposition (S)

Jonas Strand, Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (S)

Helén Ung Le, 2:e vice ordförande i driftsnämnd Psykiatri (S)

ANNONS