Låt alla fullmäktiges partier vara med i budgetberedningen

För att oppositionen ska kunna bidraga och vara delaktiga till att fatta så bra beslut som möjligt är transparens och delaktighet av största vikt, skriver Carita Boulwèn och Stefan Jägnert, Sverigedemokraterna.

ANNONS
|

För att oppositionen ska kunna bidraga och vara delaktiga till att fatta så bra beslut som möjligt för Kungsbacka kommun och dess invånare är transparens och delaktighet av största vikt!

Vi i Sverigedemokraterna anser därmed att det är viktigt, inte minst ur demokratisk synpunkt, att alla partier som är representerade i fullmäktige ska ges samma förutsättningar och få lika tillgång till underlag inför framtagande av budgetförslag.

LÄS MER:SD: Språkkrav är en självklarhet

Idag består budgetberedningen av kommunstyrelsens arbetsutskott, där företrädare från alliansen samt Socialdemokraterna finns representerade. De får regelbundet information från våra tjänstepersoner och därmed en bred insyn i allt som rör Kungsbacka kommuns verksamheter och resurser.

ANNONS

Vid kommunstyrelsens senaste möte la vi i Sverigedemokraterna därmed som förslag att Kungsbacka kommun ska ha en budgetberedning som inkluderar alla partier som är representerade i fullmäktige. För att förtydliga att det rör både Kungsbacka kommuns ekonomiska förutsättningar och de olika verksamheterna så förslog vi även att det ska benämnas Verksamhetsberedning.

Syftet är alltså att alla partier löpande ska få samma information samt möjlighet att diskutera tillsammans och ställa frågor till tjänstepersoner gällande verksamheter och resurser.

LÄS MER:SD:s motion om psykiatriambulans blev nedröstad av regionfullmäktige

Men tyvärr blev förslaget nedröstat...

Att Socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget för att sedan lämna in en motion i samma anda är anmärkningsvärt, men dock föga förvånande.

Carita Boulwèn, gruppledare SD Kungsbacka

Stefan Jägnert, ordförande och vice gruppledare SD Kungsbacka

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS