L driver klimatpolitik för noll utsläpp med köksbordslegitimitet

Jag fokuserar på vad vi gör istället för att prata ner andra partier. Tror det skulle vara bra om alla partier fokuserade på det.

ANNONS
|

• Liberalernas klimatpolitik utgår från några viktiga principer.

• Förorenaren ska betala. Alla verksamheter ska betala för sina klimatkostnader.

• Klimatomställning i en växande ekonomi. Ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att ta stora och viktiga investeringar för att eliminera utsläppen.

• Teknikutveckling är förutsättningen för att klimatarbetet ska lyckas. Vi vet att klimatmålen är nåbara om vi frigör innovationskraften.

EU är världens bästa klimatorganisation. Klimatutsläppen är gränslösa. Regeringen har som ordförande i EU nu under våren rott det stora klimatpaketet Fit for 55 i hamn. Det är vi mycket glada och stolta över.

Tillgång till fossilfri energi som gör att näringsliv och privatpersoner kan ställa om och elektrifiera. Att tidigare energipolitik som hänger ihop med klimatet gjorde att man lagt ner fyra kärnkraftsreaktorer senaste åren utan att ha en ersättning har varit skadligt och förödande. Det har både försvårat omställningen, ökat våra utsläpp och gjort att vi inte har fått våra medborgare med oss när de har drabbats av så stora ekonomiska konsekvenser.

ANNONS

I dag har vi vatten-, vind- och solkraft tillsammans med kärnkraft. Vi behöver fördubbla vår elproduktion till 2040. Ska vi ha en stabil elförsörjning och klara klimatomställningen genom att göra oss oberoende av fossil energi behövs kärnkraften. Jag är glad att få tillhöra en regering som ser detta och satsar på alla energislag. Ska man som företagare eller privatperson våga ställa om måste man veta att det finns el till rimliga priser när man behöver det. Centerpartiet och Christofer Bergenblock är svaret skyldig, utan kärnkraften – var ska elen komma från när det inte blåser eller är sol?

Detta rättar vi nu till för att eliminera utsläpp både i Sverige och i världen.

Cecilia Rönn

Riksdagsledamot Liberalerna Halland

LÄS MER:Påståendet från Liberalerna ekar rätt så tomt

ANNONS