Påståendet från Liberalerna ekar rätt så tomt

Jag har full förståelse för att Cecilia Rönn (L) i sitt inlägg går i försvarsställning för klimat- och miljöministern. Det är ju trots allt hennes egen partikollega. Svårare att förstå är hur hon kan försvara regeringens avsaknad av klimatpolitik.

ANNONS
|

Påståendet om att ”liberalerna tar ansvar för klimatet” ekar ju rätt så tomt när det som regeringen de facto gör är att öka utsläppen. Nu skulle man ju kunna tro att det är någonting som bara oppositionen påstår, men så är inte fallet. Kritiken har varit massiv ifrån hela miljörörelsen, men även ifrån regeringens eget klimatpolitiska råd. Dessutom konstaterar regeringen i sin egen klimatbilaga att de klimatpolitiska målen inte kommer att nås.

Liberalerna talar gärna om behovet av ökad elektrifiering i de här sammanhangen, vilket är helt okontroversiellt då alla partier är överens om den inriktningen. Däremot räcker det inte. Även om samtliga bilar som säljs från och med idag är elbilar så kommer klimatmålen ändå inte att nås eftersom det fortfarande kommer att rulla 2,5 miljoner fossilbilar på de svenska vägarna 2030. Det är i tankarna på dessa bilar som det behövs mer biobränslen, inte mindre.

ANNONS

Ända sedan regeringen tillträdde har klimat- och miljöministern lovat att hon hösten 2023 ska leverera en handlingsplan för klimatet. Alla är spända på vad den ska innehålla. Det som hittills antytts är förslag om att införa vägtullar eller förbjuda biltrafik vissa veckodagar. Ett annat alternativ som föreslagits av såväl SD som av moderaten Christofer Fjellner är att helt enkelt skrota de svenska klimatmålen. Mycket talar för att det är den vägen som regeringen tänkt att gå.

Avslutningsvis hävdar Cecilia Rönn att regeringen för en politik ”som tar oss till våra klimatmål” när alla fakta talar för motsatsen. De allra, allra flesta förstår nog att ökade utsläpp av växthusgaser i atmosfären inte leder oss närmre målen utan längre därifrån. Att använda orwellskt nyspråk hjälper knappast klimatet. Det gör bara en riktig klimatpolitik.

Christofer Bergenblock (C)

Riksdagsledamot, Halland

LÄS MER:Liberalerna tar ansvar för klimatet

ANNONS