Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Annika Levander

Kungsbackas rektorer läser lagen som fan läser bibeln

Replik till ”Insändaren är helt baserad på missuppfattningar”.

ANNONS
|

Rektorerna skriver att vi inte alls är portade från skolorna, trots det ursprungliga beslutet om att vi bara skulle bjudas in till skolorna en dag vart fjärde år. Det är glädjande att EU-valsdebatten blir av, men vägen dit har varit snurrig med olika besked i varje steg.

Under de två månader det dröjde för skolorna att slutgiltigt bekräfta att vi får komma gav man olika besked både till oss och till andra förvaltningar. Hur det ser ut efter EU-valet har man inte ändrat ståndpunkt på, då är det stängda dörrar som gäller, med tanke på att inget annat sagts.

Utöver detta kan rektorerna inte heller tolka skollagen korrekt, vilket är anmärkningsvärt med tanke på deras yrke. Ska man gömma sig bakom laghänvisningar bör man se till att förstå vad som står. Skolorna är skyldiga att bjuda in partier enligt ett objektivt urval, däremot säger proppen tydligt att det objektiva urvalet baseras på vilka partier som får inbjudan att besöka skolan (t.ex riksdagspartier) den säger INTE att alla partier måste komma. Det är alltså direkt felaktigt att hänvisa till skollagen om objektivt urval för att för få partier besöker skolan. Så länge alla partier utifrån urvalet fått en inbjudan är det objektivt enligt skollagen.

ANNONS

Skolorna säger sig ta sitt demokratiuppdrag på största allvar samtidigt som det inte visas i handling. Man kan inte svara på om vi får komma förrän efter flera månader, man kommunicerar genom mellanhänder som inte heller får klara besked, man fattar beslut som kraftigt begränsar ungdomsförbundens arbete, därefter förnekar man det och hänvisar till skollagen utan att ens tolka paragrafen korrekt. Det mest pikanta är dock att man vägrar följa nämndens enhälligt tagna beslut om att skolorna bör öppna upp för ungdomsförbunden två gånger per termin. Istället överklagar man beslutet och driver hellre en juridisk process mot nämnden för Gymnasie- och arbetsmarknad. Denna oerhört bisarra situation hade upphört om rektorerna bejakade demokrati lika mycket som de säger sig göra.

Alma Bernesson, 2:e vice distriktsordförande för MUF Halland

ANNONS