Konflikt för konfliktens skull verkar vara mottot

Den första tiden har inte varit speciellt lyckosam för den nya S-ledningen i Kungsbacka.

ANNONS
|

Man har lagt obegripliga yrkanden i kommunstyrelsen som man fick dra tillbaka och be om ursäkt för. Det har lagt så kallade initiativ i nämnderna där man slår in öppna dörrar. De man kräver görs redan eller ingår i nämndens uppdrag. Man går plötsligt emot förslag man stått bakom i nämnderna.

Populism har blivit regel för den nya ledningen med Magdalena Sundqvist i spetsen. Konflikt för konfliktens skull är tydligen det nya mottot.

Och man tvekar inte heller att förvanska sanningen.

Att Socialdemokraterna skulle blivit motarbetade där det gäller dialog med funktionshindrades organisationer är en uppdiktad fantasi. Idéerna för den nya dialogen på förvaltningsnivå och enhetsnivå kommer till stora delar från den nya förvaltningsledningen som började under 2022. Nämnden har i enighet tillstyrkt dessa idéer och kommer komplettera med bland annat studiebesök. Tycker det är fult från Socialdemokraterna att försöka ta åt sig äran för detta.

ANNONS

Under 2022 antog dåvarande nämnden för Individ & Familjeomsorg vad man kallade riktlinjer för ambitionsnivåer när det gäller beslut som i huvudsak tas på tjänstepersonsnivå. Det gjordes i full enighet. Även (S) var med på det.

Några månader senare fick (S) kalla fötter och begärde analyser om något som knappt startat. Nämnden avslog detta bl.a. med hänvisning till att en utvärdering första kvartalet 2023 redan var beslutad.

En sådan har nu gjorts och vissa förändringar har gjorts. Det nya beslutet handlar om ”Riktlinjer för beslutsstöd”. Vilket togs i full enighet.

Att (S) nu försöker ta åt sig äran för en utvärdering som redan var beslutad blir ju bara genant.

Jag förstår att efter ha avsatt ett kommunalråd att den nya ledningen vill visa framfötterna men att ständigt försöka skapa konflikt, glida på sanningen och ta åt sig äran för förslag som inte är deras, blir ju bara pinsamt.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Nämnden för Individ & Familjeomsorg

LÄS MER:Nu blir de S-väckta förslagen verklighet

ANNONS