Magdalena Sundqvist, oppositionsråd (S).
Magdalena Sundqvist, oppositionsråd (S). Bild: Tobias Sandblom

Nu blir de S-väckta förslagen verklighet

Nästan alla förtroendevalde socialdemokrater i nämnder och styrelser är fritidspolitiker. De jobbar för det de tror på och tar fram motioner, interpellationer, förslag och yrkanden för att driva den politik som Socialdemokraterna är övertygade om ska göra samhället bättre.

ANNONS
|

Eftersom (S) bedriver oppositionspolitik, ett alternativ till den politik som de styrande driver, blir förslagen i de allra flesta fall nedröstade. Det är därför med glädje och stolthet som vi nu ser verkliga resultat av de frågor som (S) drivit sedan ett bra tag tillbaka.

Under tidig höst 2022 väckte (S) inom vård och omsorg ett ärende om att utvärdera den kylda maten. Socialdemokraterna blev nedröstade av både allians och av Sverigedemokrater.

Inom Individ och Familjeomsorg drev Socialdemokraterna frågan om att de begränsande riktlinjer som tagits fram för personer med funktionshinder skulle ses över, tas bort och alternativa lösningar tas fram. Även här röstade samtliga partier emot oss, både de styrande och Sverigedemokraterna.

ANNONS

Vi har drivit frågan om att samverkan mellan kommunen och organisationer som företräder personer med funktionshinder måste bli bättre. Även här har vi blivit motarbetade.

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa artiklar och insändare om att det nu blir en utvärdering av den kylda maten, de begränsade riktlinjerna ändras och samverkan med de organisationer som företräder personer med funktionshinder ska tas på allvar.

Vi tackar nu alliansens företrädare för att de S-väckta förslagen nu blir verklighet. Vi i den socialdemokratiska oppositionen kommer dock att granska att allt detta faktiskt kommer till stånd och inte bara är tomma ord. Vi kommer också att fortsätta att driva alliansen framför oss så att äldre och personer med funktionsnedsättning säkerställs ett bra liv i Kungsbacka.

Magdalena Sundqvist, oppositionsråd (S)

Maj-Britt Rane Andersson, andre vice ordförande i nämnden för Individ och Familjeomsorg (S)

Ermin Skoric, andre vice ordförande i nämnden för Vård och Omsorg (S)

ANNONS