Kommunen ska inte spekulera med invånarnas pengar

Arenan i sig fyller en viktig funktion för Kungsbacka, däremot är det inte kommunens sak att bygga kommersiella lokaler i anslutning till den, skriver företrädare för Kristdemokraterna.

ANNONS
|

Vi i Kristdemokraterna i Kungsbacka var det enda parti som var emot att bygga kommersiella lokaler ihop med den nya arenan. Att även representanter för andra partier är inne på denna linje är mycket bra. Arenan i sig fyller en viktig funktion för Kungsbacka, däremot är det inte kommunens sak att bygga kommersiella lokaler i anslutning till den. Att värna de lokala föreningarnas behov är lovvärt. Att konkurrera på den kommersiella marknaden med lokaluthyrning är det inte.

LÄS MER:Arenan är en klok satsning för framtiden

Världen fortsätter att förändras sedan beslutet om den stora arenan togs. Pandemin är nu inne på sitt tredje år och påverkar oss alla i smått som stort. Våra arbetsplatsvanor, mötesplatser för våra unga, köpvanor och uteliv påverkas radikalt och ingen vet hur framtiden kommer att gestalta sig.

ANNONS

Att byggprojekt blir dyrare och försenade är tyvärr mer regel än undantag. Hur säkra är vi på kostnadsbilden för arenabygget?

Kostnadsbilden för de flesta av våra nödvändiga insatsvaror har förändrats radikalt; med energipriser, drivmedel och byggmaterial i spetsen (ingen har väl glömt Cementa-debatten). Att byggprojekt blir dyrare och försenade är tyvärr mer regel än undantag. Hur säkra är vi på kostnadsbilden för arenabygget?

Vi i Kristdemokraterna anser inte att kommunen ska spekulera med våra kommuninnevånares pengar för att bygga kommersiella lokaler. Om behov och förutsättningar finns är andra aktörer bättre lämpade att utveckla kommersiella lokaler. Inte heller finns det behov från kommunens sida för nya kontorslokaler för den egna personalen, det finns fullt tillräckligt. Kommunen behöver koncentrera sina satsningar på skola, vård och omsorg och övrig kärnverksamhet.

LÄS MER:Man ska leva som man lär, Fredrik Hansson (C)

Vi i Kristdemokraterna tänker därför driva att det görs en ny avstämning för att anpassa arenans utformning så att kommersiella lokaler inte ingår (det vill säga det ursprungliga ”min-förslaget”) och därmed få en arena till våra kommuninnevånares fromma men utan att inkludera spekulationer i kommersiella lokaler.

Peter Wesley (KD), vice ordförande i kommunfullmäktige

Ulrika Högstrand (KD), Nämnden för Vård och Omsorg

Fredrik Kollberg (KD), Nämnden för Gymnasier och Arbetsmarknad

Mats Nyberg (KD), Nämnden för Individ och Familjeomsorg

Tomas Thorvaldsson (KD), Nämnden för Teknik

LÄS MER:Ulf Persson (C) överklagar arenahallen – men byggplanerna fortsätter

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS