Översvämning vid tunneln från Lindens torg i Kungsbacka efter stormen Hans.
Översvämning vid tunneln från Lindens torg i Kungsbacka efter stormen Hans. Bild: Martin Wood

Klimatanpassning allt mer nödvändig

Stormen Hans och bilderna från Norge på hela hus som dras med i översvämningar och gator som rasar i Åre visar tydligt att klimatkrisen är här och nu.

ANNONS
|

Vi har inte varit förskonade i Halland heller, som våra lokala tidningar skrivit om. Det är uppenbart att det behövs en klimatpolitik som både minskar utsläppen och anpassar samhället för klimatförändringar. Med höjd beredskap blir samhället mer motståndskraftigt och lidandet kan minska för de personer som drabbas.

Vi behöver inte längre “lita på vetenskapen” för att se sambanden. Fråga invånarna i Fjärås eller Getinge, eller för den delen i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, om översvämmade källare och vägar. Klimatförändringarna är inte längre ett hot i framtiden. Klimatkrisen sker här och nu.

Tyvärr gör regeringen tvärtom och skär ner budgeten för investeringar i klimatanpassning. Med en regering som är så nonchalant inför sambandet mellan klimatförändringar och extrema väderhändelser står Sverige dåligt rustat.

ANNONS

Nedskärningarna måste stoppas. Vi måste istället satsa mer på klimatanpassning, rejält. Gör också frågan om klimatanpassning till en högt prioriterad politisk fråga på alla nivåer, i kommuner, regioner och staten. Alla politiska partier behöver samarbeta. Ansvaret måste tydliggöras för stat, kommun och fastighetsägare.

Det finns mycket att göra i samhällsplaneringen. Att använda naturen själv, som träd och våtmarker, är en både billig och trevlig försäkring för olika former av extremväder, såväl värme och torka som kraftiga nederbördsmängder.

Vi i Miljöpartiet tycker att det är hög tid att på allvar diskutera politiken för samhällets beredskap i klimatkrisens tid. Klimatpolitik är beredskap och beredskap är klimatpolitik.

Elin Söderberg (MP), riksdagsledamot och klimat- och landsbygdspolitisk talesperson

Katarina Luhr (MP), riksdagsledamot och tidigare klimat- och miljöborgarråd i Stockholms stad

Jan Riise (MP), riksdagsledamot, Miljöpartiet Halland

LÄS MER:Ingen kvick-fix att stoppa översvämningar: ”Krävs rejäla tag”

LÄS MER:Tekniska chefen konstaterar påtagliga störningar i samband med Hans

ANNONS