Ingen kvick-fix att stoppa översvämningar: ”Krävs rejäla tag”

Kungsbacka stad har sedan tidigare pekats ut som ett av arton områden i Sverige där risken för översvämningar är extra hög. Stormen Hans gav ett smakprov på hur det kan bli vid höga flöden, men de åtgärder som planeras kommer inte att vara på plats i närtid.
– I den bästa av världar kan vi höja tempot något, säger kommunalrådet Fredrik Hansson (C).