Johan Tolinsson (S). Foto: Tobias Sandblom
Johan Tolinsson (S). Foto: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom

Vad vill M och stödpartierna med skolan i Kungsbacka?

Investera i vår framtid, barn och elever i Förskola & grundskolan. Socialdemokraterna satsar på välfärden – för barnens bästa.

ANNONS
|

Skolan i Kungsbacka kommun ska vara likvärdig. Den närmsta skolan ska vara den bästa skolan. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Vi investerar i varje barn och elev.

En av de satsningar och investeringar som Socialdemokraterna i nämnden Förskola & grundskola i Kungsbacka föreslog på nämnden 18 januari inför budget 2024 var att anställa socialpedagoger.

Investera i att anställa socialpedagoger där dessa behövs. Socialpedagogerna med sin kompetens är en viktig del i elevhälsoteamet och skapar möjligheter till avlastning för pedagogerna och förutsättningar för lärare att ha tillräcklig tid till planering och reflektion. Idag är det stort krav på dokumentation, uppföljning kring hemmasittare, hög skolfrånvaro, kontakter med BUP och IF. Uppdrag som tar alldeles för stor tid från planering och utbildningsuppdraget för våra lärare.

ANNONS

Detta förslag avslog den moderatlett styrda majoriteten. Majoritet bestående av moderater, Liberaler, KD, Centern med stöd av Sverigedemokraterna.

Det som är mest bekymmersamt är att nämnda politiska partier och dess företrädare inte har något eget förslag för att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever i Kungsbacka. Ej heller för lärarkåren.

Vilka investeringar den borgerliga majoriteten vill satsa på vår framtid, är skrivet i stjärnorna.

Johan Tolinsson ( S)

2:e vice ordf Nämnden Förskola & Grundskolan

Helene Thylin ( S) Ledamot

Sena Munteanu ( S) ersättare

Börje Börjesson ( S) ersättare

LÄS MER:Utan personalen finns ingen välfärd

ANNONS