Carita Boulwén, Sverigedemkraterna.
Carita Boulwén, Sverigedemkraterna. Bild: Daniel Blomqvist

En djupt oroande samhällsutveckling

Som sverigedemokrat är det självklart viktigt för mig att bekämpa brottsligheten, gängkriminaliteten och den otrygghet som blivit alltmer påtaglig, skriver Carita Boulwén (SD).

ANNONS
|

Jag känner en stor oro över hur den drogliberala synen breder ut sig alltmer i samhället, hur droganvändandet går allt längre ned i åldrarna och hur lätt det är att få tag på olika former av narkotika. Det är verkligen skrämmande.

Hela samhällsutvecklingen är djupt oroande och där man mer eller mindre glorifierar den kriminella världen, vapen och droger, bland annat den så kallade gangsterrappen, men även till viss del i filmer.

Vi måste arbeta för att stoppa den utvecklingen och för att minimera användningen av droger. Drogerna är inte bara förödande för den enskilde, utan även för anhöriga. Det göder den grova brottsligheten, skapar allvarliga samhällsproblem och medför stora kostnader för samhället.

ANNONS

Som sverigedemokrat är det självklart viktigt för mig att bekämpa brottsligheten, gängkriminaliteten och den otrygghet som blivit alltmer påtaglig. Vi är överlag för hårdare tag och straff för att få bukt med den allvarliga brottsligheten som vi har i vårt land. Vi tror inte på tidigare strategi med saft och bullar och dela ut armband till dem som begår allvarliga brott, utan det ska vara kännbara straff som får bort grovt kriminella från våra gator för en lång tid och som förhoppningsvis också avskräcker för att begå brott.

Men vi behöver också arbeta mer förebyggande, så att unga inte väljer den här banan med droger och kriminalitet. Föräldraansvaret måste stärkas, och vikten av föräldrarnas roll som närvarande ansvarstagande vuxen kan inte nog understrykas.

Men om och när det brister så ska samhället finnas där och ge den hjälp, stöd och vård som behövs för att minimera riskerna att barn och unga hamnar i ett destruktivt leverne. Socialtjänst, vårdnadshavare, skola, hälso- och sjukvård, polis, idrottsföreningar eller andra föreningar, har här ett oerhört viktigt uppdrag och kan genom samverkan minska riskerna för att barn och unga hamnar snett.

Carita Boulwén, Sverigedemokraterna

LÄS MER:Fluortanten kan göra comeback

LÄS MER:Carita Boulwén: Populistiskt utspel från Magdalena Sundqvist

LÄS MER:Här är politikerna som får maktpositioner i Region Halland

ANNONS