Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stefan Johansson

Betala tillbaka elskulden till hushållen

En av anledningarna till de skyhöga elräkningarna är att regeringen i förtid släckte ned Ringhals 1 och 2, vilket skapat brist på planerbar, stabil och leveranssäker el. skriver tre ledande kristdemokrater.

ANNONS

En av anledningarna är att regeringen i förtid släckte ned Ringhals 1 och 2, vilket skapat brist på planerbar, stabil och leveranssäker el.

Det var ett långt och kostsamt vinterhalvår för de svenska hushållen. Utöver de höga drivmedelspriserna, som fortsätter vara höga, slog elpriserna ständigt nya rekord. Framför allt i södra Sverige har man lidit svårt av skyhöga elräkningar.

En av anledningarna är att regeringen i förtid släckte ned Ringhals 1 och 2, vilket skapat brist på planerbar, stabil och leveranssäker el. Vi kristdemokrater varnade tydligt för konsekvenserna av nedläggningen. En rapport från Energiforsk visar att elpriset i södra Sverige hade varit 30–50 % lägre om reaktorerna fått vara kvar.

Elpriserna drabbar vanligt folk, men även företag och jordbruk som räknar med att Sveriges energiförsörjning fungerar i alla väder. Kristdemokraterna vill införa en stötdämpare för energiskatten på el så att den sänks med 10 öre per kWh så länge som elpriserna överstiger snittet för föregående 24 månader. På detta sätt dämpas effekten av tillfälliga pristoppar. Men tyvärr kommer vi se fortsatt höga elpriser då stabil elproduktion, i framförallt södra Sverige, saknas.

Regeringen brukar vifta bort att Sverige skulle lida av någon elbrist, men sanningen är att regeringen gjort svensk energiförsörjning beroende av vindkraften trots att det inte alltid blåser. Det skapar enorm sårbarhet i systemet men hushållen ska inte bära ansvaret för regeringens misslyckade energipolitik.

Kristdemokraternas väg är en annan. Vi vill bland annat se större investeringar i stamnätet, för att bygga bort flaskhalsar så att priserna i olika elområden harmoniseras. Vi är redo att besluta om en färdplan för framtidens kärnkraft där lagändringar måste ske som tillåter fler reaktorer i fler kommuner, än de begränsningar som finns idag. Vi måste öka vår självförsörjning av el och politiken ska signalera att kärnkraften är välkommen och behövs. Då behöver energimålet bli 100 procent fossilfritt istället för förnybart som det är idag.

Vi kristdemokrater arbetar för en utsläppsfri, planerbar och leveranssäker elproduktion. För hushållen, jobben och klimatet.

Camilla Brodin, energipolitisk talesperson (KD)

Larry Söder, riksdagsledamot för Halland (KD)

Fredrik Kollberg, toppkandidat Kungsbacka (KD)

LÄS MER:Drönare utreds av Säpo – brott mot rikets säkerhet: ”Väldigt speciell händelse”

LÄS MER:Kommunens elnota – 53 miljoner: ”Vi jobbar ständigt med att effektivisera”

LÄS MER:Mensskydd på toaletter i mellan- och högstadiet

LÄS MER:Inga flickor ska giftas bort

ANNONS