Ansvarsarter i Kungsbackas natur

Vi föreslår att kommunen tar ett speciellt ansvar för att värna om nio arter av växter och djur, skriver två ledande miljöpartister.

ANNONS

Det bor inte bara människor i vår kommun, utan också många djur och växter som vi behöver ta ett större ansvar för. Det är bakgrunden till vår motion ”Ansvarsarter i Kungsbackas natur” till kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Vi föreslår att kommunen tar ett speciellt ansvar för att värna om nio arter av växter och djur. De föreslagna arterna är havsnejonöga, tretåig mås, knubbsäl, ålgräs, blåstång, kungsfiskare, gröngöling, flodpärlmussla och ekoxe. De föreslagna arterna är ett axplock av alla som lever här. De är alla del av det nödvändiga samspel som sker mellan mikroorganismer, svampar, växter och djur.

Naturens växter och djur är alla anpassade till speciella livsmiljöer. När vi exploaterar kustmiljöerna, avverkar gammal skog och släpper ut föroreningar i våra vattendrag, så hotas livsmiljöerna för många arter.

ANNONS

De allra flesta invånarna i kommunen har tillgång till en god livsmiljö med närhet till natur och möjligheter till rekreation.

Det kan vara lätt att ta detta för givet, men vi behöver ta vår del av ansvaret, innan det är för sent. Att besluta om ansvarsarter är ett steg på vägen.

Jan Riise (MP)

Toppkandidat riksdagen för MP Halland, kandidat kommunfullmäktige Kungsbacka

Clas Rosander (MP)

Gruppledare MP Kungsbacka, ledamot och kandidat kommunfullmäktige Kungsbacka

LÄS MER:Så vill riksdagspartiernas toppnamn förändra Halland

LÄS MER:Kungsbacka går emot ansökan om jättelik vindkraftspark: ”Vill inte chansa”

LÄS MER:Klimatfrågan i fokus för Losman och Miljöpartiet

ANNONS