Yttersta konsekvensen –stängda idrottsanläggningar: ”Hoppas vi slipper”

Badhuset och ishallarna slukar energi. Nu ser kommunen över vad som kan göras för att minska elförbrukningen. En möjlighet är att stänga ishallarna och sänka tempen på badvattnet.
– Jag hoppas vi slipper hamna där, säger Daniel Bonnér, enhetschef på tekniska avdelningen på Kungsbacka kommun.