Striden om halltider – stor oro inom handbollen

HK Aranäs är Sveriges nästa största handbollsförening. De fyller varenda träningstid som de har.
Men nu riskerar klubben att bli av med träningstider. Anledningen är att futsal är under uppsegling.
– Det skulle slå väldigt hårt mot oss, säger Mattias Hallendorff, ordförande i Aranäs.