Rapporten: Allvarliga missförhållanden i föreningen

Kommunen tillsatte en revision mot Hanhals IF. Den är nu klar. Rapporten pekar på allvarliga missförhållanden i föreningen.
Revisorerna föreslår att Hanhals bör avstängas från rätten att få bidrag och att man dessutom riskerar att behöva betala tillbaka pengar.