Kraftig ökning av spelare i Hanhals tjejlag

Trots pandemin, eller kanske tack vare, så har Hanhals tjejlag fått allt fler spelare i vinter.
– Det är en utmaning att dela upp isen och få till kvalitet för alla spelare på isen, säger Per Österdahl, ansvarig för klubbens tjejhockey.