Efter kritiken – nu ska Hanhals IF granskas

Hanhals IF verksamhet ska granskas av en utomstående revisionsbyrå. Områdena som ska undersökas är hur ekonomin sköts, om föreningen uppfyller de krav som ställs för att ta emot offentliga medel, samt om man följer barnkonventionen.
För kostnaden står Kungsbacka kommun.
– Medlemmar har uttryckt att det inte fungerat som man önskat, säger Karl Persson, förvaltningschef.