Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Solceller - är det en bra investering?

Att du gör miljön en tjänst genom att installera ett solcellssystem är allmänt känt, men är det en bra idé att skaffa ett solcellssystem sett ur ett ekonomiskt perspektiv? I den här artikeln lär vi dig allt om vad som påverkar lönsamheten för ett solcellssystem.

Är solceller lönsamt?

Ja, främst materialkostnaderna har sjunkit, men även solcellernas verkningsgrad är högre än någonsin tidigare. Energi-ROT ger dig dessutom en skattereduktion på 15 % på såväl arbete som material när du installerar ett nytt solcellssystem på din villa.

Vad är återbetalningstiden för ett solcellssystem?

En vanlig återbetalningstid för ett solcellssystem ligger på mellan 8 och 12 år. De faktorer vi nämner nedan såsom elpriset, skattelättnader, val av paneler, solinstrålning, elpriset och totalpriset för solcellsanläggningen medför att återbetalningstiden förändras.

7 faktorer som påverkar lönsamheten för ett solcellssystem

1. Anläggningens pris.

2. Skattereduktionen för solel.

3. Egenanvändningen av solel.

4. Elpriset.

5. Solinstrålningen.

6. Solpanelernas livslängd.

7. Ersättning för solel som du matar ut på elnätet.

Nedan pratar vi mer om de faktorer som precis nämnts i större detalj.

Läs mer: 170 svenska miljoner går till solcellsinvesteringar i Afrika.

1. Solcellsanläggningens totalpris

Solcellsanläggningens pris påverkar såväl lönsamheten som avbetalningstiden. Priset du betalar varierar främst beroende på val av leverantör, val av solcellspaneler, val av växelriktare samt avstånd till leverantören.

Enligt information om vad solceller kostar kan är priset för en solcellsanläggning med en effekt på 9 kW ca 145 000 kronor. En sådan solcellsanläggning förväntas producera någonstans runt 8 – 10 000 kWh per år.

2. Skattereduktionen

Staten ger alla som säljer solel till ett energibolag en skattereduktion på 60 öre per såld kilowattimme. Då skattereduktionen är ett politiskt beslut finns det inga garantier för att denna förmån kommer att finnas kvar år efter år.

Om skattereduktionen minskas eller i värsta fall slopas, blir lönsamheten lägre för ditt solcellssystem då du således får mindre pengar tillbaka för den solel du säljer. Det finns en risk att skattereduktionen minskar i takt med att det blir än mer populärt att installera solcellssystem, och staten i värsta fall bestämmer sig för att ta bort eller försämra stödsystemen för solceller.

3. Egenanvändningen

Just nu är priset att köpa el ungefär detsamma som ersättning du får för att sälja solel. Däremot är detta ett samband som sannolikt inte består över tid, därmed är en hög egenanvändning att föredra. Beroende på årsförbrukning och storlek på anläggningen kan man förvänta sig en egenanvändning på ca 35 %, där 65 % normalt sett säljs till elnätet.

4. Priset på elektricitet

Elpriset påverkar främst den långsiktiga lönsamheten. Som Energiföretagen meddelar ligger elpriset idag (hösten 2021) på 1,90 kr per kilowattimme i stora delar av Sverige, vilket är osedvanligt högt.

Ju kostsammare det är att köpa in solel från ett energibolag, desto högre blir lönsamheten för ditt solcellssystem. Detta då du faktiskt producerar din egen elektricitet, och därmed lättat på det grepp som elbolagen har över dig som elkonsument.

5. Solinstrålningen där du bor

En hög solinstrålning medför att lönsamheten ökar samt att återbetalningstiden blir lägre, då ditt solcellssystem således producerar mer solel. I Sverige har vi en genomsnittlig solinstrålning på 1 060 kWh, vilket är ett lika högt värde som i norra Tyskland. Värt att lägga märke till är att solinstrålningen i Sverige varierar med cirka 10 % från år till år.

6. Solcellspanelernas hållbarhet och livslängd

De solcellspaneler som säljs idag har en beräknad livslängd på minst 30, en är i praktiken sannolikt högre än så. Solcellspaneler som är särskilt hållbara klarar av att producera mer solel under dess livslängd, vilket medför att lönsamheten ökar samt att återbetalningstiden förkortas.

7. Ersättning för såld solel

Ersättningen för el som du matar ut på elnätet ligger idag på cirka 0,5 kr per kilowattimme, exklusive stöd såsom skattereduktionen. En lägre respektive högre ersättning för såld solel medför att både lönsamheten och återbetalningstiden förändras.