Vattenfall inleder en förstudie om att bygga två nya minireaktorer vid Ringhals.
Vattenfall inleder en förstudie om att bygga två nya minireaktorer vid Ringhals. Bild: Anders Ylander

Vattenfall ska utreda minikärnkraftverk vid Ringhals

Vattenfall ska utreda förutsättningarna för att bygga två nya små reaktorer vid Ringhals.
– Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att möta det ökande elbehovet i Sverige, säger Vattenfalls vd Anna Borg i ett pressmeddelande.

ANNONS
|

Minst två nya mindre reaktorer kan komma att byggas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk i Varberg. Vattenfall meddelade under tisdagen att man inleder en förstudie om förutsättningarna för en sådan satsning.

– Inga investeringsbeslut har fattats, men Vattenfalls ledning har under våren arbetat med frågan om ny kärnkraft i Sverige. Under förutsättning att en förstudie kommer fram till att det skulle vara lönsamt och alla övriga förutsättningar för ett framtida investeringsbeslut skulle bli uppfyllda, inte minst nya regelverk för kärnkraft, borde det vara möjligt att ha en första SMR-reaktor i drift på början av 2030-talet, säger vd Anna Borg i ett pressmeddelande.

ANNONS

Ökat elbehov i söder

Det ökade elbehovet i södra Sverige ligger till grund för varför man fokuserar just på de södra elområdena, i första hand kring Ringhals, skriver Vattenfall.

– Det är en lämplig plats för ny kärnkraft av flera skäl. Dels är det tillåtet att ersätta de två nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och 2 inom befintlig lagstiftning, dels finns nätinfrastruktur på plats som förenklar anslutningen av ny elproduktion. Det finns även stor acceptans för befintlig och ny kärnkraft vid Ringhals och Forsmark, säger Torbjörn Wahlborg, chef elproduktion vid Vattenfall.

Arbetet med förstudien kommer att starta omgående och beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/2024.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för att bereda tillståndsansökningar och pröva ansökningar om effekthöjning av kärnkraftverk.

LÄS MER:Kommunens elnota – 53 miljoner: ”Vi jobbar ständigt med att effektivisera”

LÄS MER:Kungsbacka och Onsala i ny beredskapszon: ”Inget man tänkt på”

LÄS MER:Rekordhögt intresse för solpaneler: ”Det är ett extremt tryck”

ANNONS