Vattenfall har ansökt om att utreda ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall har lämnat in en ansökan om att utreda ny kärnkraft vid Ringhals. Enligt handlingarna skulle en ny anläggning kunna vara klar om nio år, uppger Aftonbladet. Något beslut om att bygga nya reaktorer är dock inte taget ännu.

ANNONS
|

Statliga Vattenfall vill att Svenska kraftnät utreder möjligheten för ny kärnkraft vid Ringhals, enligt handlingar som Aftonbladet tagit del av.

– Jag säger främst att det är mycket glädjande, det är mycket bra att man planerar för ny kärnkraft i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till tidningen och fortsätter:

– Vi måste bygga ut elproduktionen väldigt kraftigt, framför allt i södra Sverige, för att möta det elbehov vi har men också för klimatets skull. Vi behöver mer el för all verksamhet som ska ske och all elektrifiering vi ska göra, så det här är glädjande.

Inget beslut om nya reaktorer

Efter att uppgifterna publicerats på onsdagen bekräftar Svenska kraftnät för TT att en ansökan om att ansluta nya reaktorer till elnätet inkommit. Samtidigt tonar Vattenfall ner vikten av den, och menar att den är en del av en förstudie.

ANNONS

Det statliga bolaget betonar att man ännu inte ansökt om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten för att bygga nya reaktorer.

– Vi har inte fattat några beslut om att bygga reaktorer men vill ta höjd för möjligheten, säger Markus Fischer, pressekreterare på Vattenfall, till SVT.

Det återstår alltså fler steg innan några faktiska reaktorer eventuellt kan byggas. I nuläget är det därför inte bestämt vilken typ av reaktor eller anläggning som i så fall kan vara aktuell, men Vattenfall har tidigare meddelat att de inte ser nya storskaliga reaktorer som lönsamt.

Högre kapacitet än dagens reaktorer

Den samlade kapaciteten i en ny anläggning ska enligt ansökan vara 2 800 megawatt, enligt Aftonbladets uppgifter. Det är betydligt mer än de två aktiva reaktorer som i dag finns kvar vid Ringhals.

– Om de har ansökt om att få ansluta 2800 megawatt så antyder det att de har tänkt sig två stora reaktorer. Det är en stor anläggning och det är inte så konstigt att man funderar på stora reaktorer, det finns ju skalfördelar med det. När det gäller små reaktorer, så förlorar man skalfördelarna, men det sägs vara snabbare och bygga och billigare, säger Romina Pourmokthari till Aftonbladet.

ANNONS