Vägen sjunker – bro måste utredas

Bron förbinder Äskatorp med resten av världen. Men vägen håller på att sjunka. Nu utreder Trafikverket vad orsaken är och vad som måste göras.