Vaccineringen mot influensa drar snart i gång

De senaste säsongerna har intresset för att vaccinera sig mot säsongsinfluensa varit ovanligt stort. Biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren i Halland hoppas det fortsätter så då vi kan stå inför en tuffare säsong.
– Det är kanske extra viktigt i år eftersom det kan bli en intensiv säsong, säger hon.