Ringhals ska ta fram en handlingsplan för att utreda ett antal brister som berör bland annat kompetens, systemförståelse och ledning av entreprenörer.
Ringhals ska ta fram en handlingsplan för att utreda ett antal brister som berör bland annat kompetens, systemförståelse och ledning av entreprenörer. Bild: Håkan Johansson

Uppdraget: Ringhals tvingas utreda brister

Brister i bland annat kvalitetskontroller och instruktionstydlighet har identifierats hos Ringhals. Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten, som nu tvingar kärnkraftverket att ta fram en handlingsplan för att utreda och åtgärda bristerna.

ANNONS
|

I ett pressmeddelande från Strålsäkerhetsmyndigheten framgår att Ringhals måste ”utreda sin organisation, ledning, styrning och kultur” i syfte att säkerställa strålsäkerheten.

Bristerna som framkommit berör ett antal händelser som inträffat vid kärnkraftverket sedan 2020.

Det inkluderar bland annat tydlighet i instruktioner, efterlevnad av styrande dokument, tydlighet i ansvar och roller, kommunikation och informationsspridning, egenkontroll, kvalitetskontroll, kompetens och systemförståelse samt styrning och ledning av entreprenörer.

”Problematiken kvarstår”

För att åtgärda det här ska Ringhals ta fram en handlingsplan som ska redovisas skriftligen tillsammans med resultatet. Driften på Ringhals kan fortsätta under tiden, anser myndigheten.

Det här är inte första gången Ringhals tvingas vidta åtgärder kopplat till brister i strålsäkerhetsvärderingen.

ANNONS

”Däremot har flera händelser inträffat efter den senaste SSV-perioden som tyder på att problematiken kvarstår. Därför ifrågasätter myndigheten om åtgärderna gett önskad effekt samt om Ringhals har tagit ett tillräckligt helhetsgrepp. De identifierade bristerna förekommer inom flera organisatoriska delar och ses som viktiga i en välfungerande säkerhetskultur”, skriver Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fakta: Ringhals

  • Ringhals är en av Sveriges största elproducenter.
  • På Ringhals jobbar cirka 1 000 personer.

Källa: Vattenfall

LÄS MER:Vattenfall: ”Ringhals kan köras till 2060”

LÄS MER:Här ska rivningsavfallet lagras – ny jättebyggnad för strålande avfall

LÄS MER:Skärpt läge på Ringhals efter läckorna på Nord Stream

ANNONS