En ny Onsalaväg har planerats sedan 50-talet och ska enligt planerna bli en 2+1-väg. Arkivfoto.
En ny Onsalaväg har planerats sedan 50-talet och ska enligt planerna bli en 2+1-väg. Arkivfoto. Bild: Mats H Ljungqvist

Tungt bakslag för Onsalavägen – fåglarna måste skyddas från vägbygget

Mark- och miljööverdomstolen avslår Trafikverkets överklaganden för Onsalavägen. Det betyder fortsatt krav på att söka dispens för de skyddade djurarter som bor i vägområdet. Utslaget är ett tungt bakslag för Trafikverket och en seger för de krafter som utmanat vägbyggets miljökonsekvenser.

ANNONS
|

När nya Onsalavägen ska byggas måste Trafikverket först ha en dispens från artskyddet för hotade djurarter. Det kravet satte länsstyrelsen tidigt när de prövade miljövillkoren för vägbygget. Bland annat lever de bägge sällsynta fågelarterna mindre hackspett och gröngöling i ett skogsområde som tas bort när vägen ska rullas fram. Båda finns på listan över arter som har klen bevarandestatus och som skyddas i lagstiftningen.

LÄS MER:EU-dom kan försena Onsalavägen – ”Vi analyserar i detta nu”

Konstgjorda miljöer

Trafikverket har överklagat och menat att fåglar och andra arter kan räddas genom olika åtgärder sätts in för att skapa nya livsmiljöer på konstgjord väg.

Men det räcker inte, ansåg mark- och miljödomstolen, som gick på länsstyrelsens linje när de prövade målet. Trafikverket överklagade vidare, till Mark- och miljööverdomstolen, för att få en prövning i högsta instans.

ANNONS

Mark- och miljööverdomstolen kommer nu med sitt utslag.

LÄS MER:Polisen misstänker: Föraren var kraftigt berusad vid dödsolyckan i Onsala

Samma linje

Och Mark- och miljööverdomstolen gör ingen annan bedömning – överklagandet avslås. Det betyder att länsstyrelsens krav på dispens från artskyddet är det som gäller.

Lydia Lehtonen, Trafikverkets projektledare för nya Onsalavägen kommenterar utslaget i ett mejl till Kungsbacka-Posten:

”Trafikverkets överklagan har avslagits vilket betyder att artskyddsdispens krävs för dessa fåglar inför byggandet av väg 940. Trafikverket arbetar nu med dispensansökan för mindre hackspett och gröngöling. Ansökan skickas in till Länsstyrelsen så snart den är klar, förhoppningsvis i slutet av oktober.”, skriver Lehtonen.

För miljövännerna som drivit frågan är Mark- och miljööverdomstolens utslag en framgång. Hela frågan kompliceras dessutom av ett tidigare utslag i EU-rätten, som stärker det så kallade Artskyddsdirektivet för alla medlemsländer i unionen.

En ny Onsalaväg har planerats i decennier och arbetsplanen godkändes av regeringen 2018. Kostnaden beräknas hamna på runt 400 miljoner, och den betalas av staten och region Halland.

LÄS MER:Då kommer avgörandet om Onsalavägen

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS