Transport varslar om strejk på Ringhals

Transportarbetarförbundet varslar om strejk efter att förhandlingar mellan fackförbundet och Almega säkerhetsföretagen har strandat. Konflikten handlar om bevaknings- och säkerhetsavtalen. Den 7 juli utbryter strejk på Ringhals som berör skyddsvakter om parterna inte kommer överens.