Toråsskolan underkänd i brandinspektion

Saknad branddörr, blockerade utrymningsvägar och felaktig skyltning med mera.
Det blev ett antal anmärkningar när räddningstjänsten gjorde en brandinspektion på Toråsskolan i Vallda. Skolan har nu fram till årsskiftet på sig att åtgärda bristerna.