Tingbergskvarter förtätas – första nybygget på 60 år

Kvarteret Lärkan bakom Varlaskolan byggdes 1959 och är klassat som kulturminne. Nu säger kommunen ja till att förtäta och bygga ett nytt trevåningshus i området.
– Men det får inte bli för stort, varnar kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).