Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Christina Ericson på Länsstyrelsen Stockholm leder projektet med nationella telefonlinjen för personers som utövar våld i nära relationer. Foto: Länsstyrelsen Bild: Länsstryelsen
Christina Ericson på Länsstyrelsen Stockholm leder projektet med nationella telefonlinjen för personers som utövar våld i nära relationer. Foto: Länsstyrelsen Bild: Länsstryelsen

Telefonlinje ska minska våld i nära relationer

Under 2019 anmälde 89 kvinnor i Kungsbacka att de blivit misshandlade av någon de kände och 19 av dessa ska ha skett i en parrelation. 47 män under samma tid ha anmält att de misshandlats av någon bekant. Sju av dessa ska ha skett i en nära relation.
Nu vill regeringen att våldet i nära relationer ska minska och startar en nationell telefonlinje.

2019 anmäldes cirka 10 500 fall av misshandel i nära relation i Sverige. Ungefär två tredjedelar av anmälningarna var gjorda av kvinnor.

För två år sedan öppnades Välj att slutas telefonlinje som riktar sig till personer som utövar våld mot sin partner. Projektet startades av Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med Manscentrum i Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.

Nu har regeringen beslutat att telefonlinjen ska få fortsätta och ett beslut har tagits om att den ska bli nationell.

Vad har man velat uppnå?

– Det man vill uppnå är att minska våld i nära relationer. Telefonlinjen är till för att de som utöver någon form av våld mot sin partner ska få en ingång, en låg tröskel, och berätta vad som hänt för en ickedömande person på andra sidan linjen, säger Christina Ericson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Att utöva våld mot sin partner är i många fall oerhört skamfyllt. Rådgivarna som tar emot samtalen är noga med att understryka att våldet måste upphöra, men lyfter fram att det finns hjälp att få, enligt Christina Ericson. Rådgivarna, sociologer, terapeuter och socionomer, har erfarenhet av att prata med personer som har ett kontrollerande och våldsamt beteende. Och tanken är att de under samtalen ska hänvisa den som utövar våld vidare till långsiktig behandling för att på längre sikt få hjälp med att bryta våldet.

Under de här två åren har telefonlinjen tagit emot över 1 100 samtal. Både utövare, allmänhet och utsatta personer har hört av sig. Christina Ericson räknar med att ungefär hälften av samtalen kommer från dem som slår.

Vad kan man vinna på att hjälpa dem som slår?

– Att de får reda på att hjälp finns, att det går att förändra sitt beteende. Många har barn och när vi pratar om barnen vill de inte vara en dålig pappa eller mamma och då kan det skruva upp motivationen att söka hjälp.

Att jobba med att ta hand om hela familjer och ge våldsutsatta barn i de här relationerna stöd är superviktigt enligt Christina Ericson. Men man behöver även jobba med den som utövar våldet.

– Annars tror vi inte på en minskning av våldet.

Karina Hansson

[email protected]

Välj att sluta – nationell telefonlinje för den utövar våld mot en partner

Välj att slutas huvudmålgrupp är personer som utövar någon form av våld i nära relationer; psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt eller genom försummelse. Målgruppen är vuxna över 18 år.

Men även yrkesverksamma som möter målgruppen i fråga, våldsutsatta, närstående och allmänheten är välkomna att ringa.

Telefonnumret är 020- 555 666 och telefonlinjen är öppen måndag, tisdag och fredag klockan 8.30-16. Man får vara anonym och professionella rådgivare ger stöd i stunden och kan hänvisa den som ringer till hjälp i sin hemkommun eller i en närliggande kommun.

Källa: Länsstyrelsen

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungsbacka-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.