Tågbolagen begärs på storbelopp – efter ovädret Hans

Ovädret Hans ställde till med stora problem i tågtrafiken. Nu begärs Hallandstrafiken och Västtrafik på ersättning för de inställda resorna – på hundratusentals kronor.