Stort utbrott av parkslide vid E6: ”Håller det under uppsikt”

Längs E6 norrut finns flera områden med parkslide. Men där den invasiva växten hittas i störst mängd väljer Trafikverket för närvarande att avvakta med åtgärder.