Stor trafikomläggning när Kungsbron renoveras

På måndag leds trafiken om när Kungsbron över Vallgatan stängs av för underhållsarbete. Avstängningen kommer att vara i sju veckor under tiden som bron får en ny beläggning.
– Vi har gjort noggranna undersökningar av konstruktionen inför arbetet, säger projektledaren Jens Wallentin.