Stor succé för bussar och tåg – så utvecklas trafiken

Satsningen på stadstrafik och elbussar har blivit en succé. Och resandet till och från Åsa station bara ökar.
Därför satsar nu Hallandstrafiken på fler avgångar och nya sträckor.
– Det här är väldigt positivt, säger Tommy Rydfeldt (L), tåggeneral.