Stölderna av elsparkcyklar ökar: ”Saknar märkning”

Svåra att spåra och högt marknadsvärde. Det är anledningen till ökningen av elsparkscykelstölder enligt polisen. Caritha Säisäs son blev av med sin elspark utanför skolan.
– Min son hade själv sparat ihop till sin elsparkcykel och jag tror aldrig vi får tillbaka den, säger hon.